Chief Information Officer : CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 
พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจวจ
ที่อยู่ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ