ติดต่อเรา?

Forensic Science Center8 | e-mail:[email protected]

 • ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8(ริมน้ำ)

  168 ถนนหน้าเมือง
  ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

  โทร:077-273901
  แฟกซ์:077-286007

 • ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8(ศาลากลาง)

  ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

  โทร:077-289287