กิจกรรม/ผลงาน  

 

 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 และ พฐ.จว.ในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณจุดให้บริการประชาชนและในอาคารที่ทำการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/02/2564 13:45:58


 

 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ภูเก็ต

วันที่ 3 ก.พ.64 เวลา 10:00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ5) พร้อมพวกเดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ภูเก็ต และแนะนำสอนการตรวจพิสูจน์ยาเสพต
04/02/2564 14:01:43


 

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ม.ค. 2564 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความเป็นอยู่, การปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้ง
04/02/2564 13:51:31


 

 จิตอาสาพัฒนา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต. วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8, พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค
04/02/2564 13:38:09


 

 รับฟังนโยบายจาก ผบ.ตร., ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ 22 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 นำข้าราชการตำรวจระดับ สว.รอง ผบก. ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายในสังกัด ศพฐ.8 รับฟังนโยบาย จาก ผบ.ตร., ผบช.สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. ผ
23/12/2563 10:15:50


   
   ข่าวประชาสัมพันธ์  

 งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศพฐ.8 เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศพฐ.8
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการพิมพ์ลายนิ้วมือ
จากเวลา 08.30 – 16.30 น.

วันที่ประกาศ 12/01/2564

 เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 02/08/2562

 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมช่องรายการโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV)

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตามช่องทางดังนี้

1.ดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C BAND คลื่นความถี่ Freq.3718 MHz, SymbolRate 1600, Polarization : Vertical

2.กล่องรับส

วันที่ประกาศ 25/07/2562

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบส

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 1,000 อัตรา

– ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่

วันที่ประกาศ 25/04/2562

 งานแสดงดนตรีตำรวจโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศไทย

งานแสดงดนตรีตำรวจโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศไทย โดยวงดุริยางค์ตำรวจประเทศไทย สิงคโปร์ สหภาพเมียนมา และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 - 25 พ.ย.61 นี้

วันที่ประกาศ 15/11/2561

   
   จัดซื้อจัดจ้าง  
 •  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 (อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน) โดยวิธีคัดเลือก
 •  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8(อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 •  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 (อ.เมือง) (หลังเก่า อ.พุนพิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  ประกาศราคากลาง โครงการย้ายอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (อำเภอเมือง) ไปอาคารที่ทำการตำรวจภูธร ภาค 8(หลังเก่าอำเภอพุนพิน)
 •    
 •    ประกาศ  
 •  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (อาคารตำรวจภูธร 8 เดิม)
 •  ประกาศให้ผู้สอบผ่าข้อเขียนไปรายงานตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคุลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการประทวน พ.ศ.2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
 •  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
 •  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
 •  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๔
 •