ผู้บังคับบัญชา

 
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี
ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)

พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)

พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)