ผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร

รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)

พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)