ภาพกิจกรรม

 
ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันพัฒนาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม(วัดหลวงพ่อพัฒน์)
 
 

          วันที่ 5 ก.ค.2560 เวลา 14.00 น. ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันพัฒนาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม(วัดหลวงพ่อพัฒน์) เพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในห้วงเดือน ก.ค.60 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560