ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมช่องรายการโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV)

          

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตามช่องทางดังนี้

1.ดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C BAND คลื่นความถี่ Freq.3718 MHz, SymbolRate 1600, Polarization : Vertical

2.กล่องรับสัญญาณโครงข่ายดาวเทียม

   2.1 กล่องรับสัญญาณ PSI หมายเลขช่อง 203

   2.2 กล่องรับสัญญาณ G-MMZ หมายเลขช่อง 140

3.ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)

   3.1 เว็บไซต์ www.policetv.tv

   3.2 Facebook : สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   3.3 Youtube : Policetv UCI MEDIA

   3.4 Twitter : Follow Police TV

   3.5 Line Officail : ID @poltv

4.ช่องทาง Applications

   4.1 Police TV

   4.2 AIS PLAY

   4.3 THAI TUNES

วันที่ประกาศ : 25/07/2562 11:13:19