ประกาศ  

  • 1.  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
  • 2.  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
  • 3.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๔
  • 4.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สกลนคร
  • 5.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๔
  • 6.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.อ.เนติธร วัตตธรรม หน.พฐ.จว.นราธิวาส พร้อมพวก
  • 7.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ ร.ต.ท.หญิง ฐิติมา ทองประดิษฐุ์ พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมพวก ๔ นาย
  • 8.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ ด.ต.เอนก ปาร์มวงศ์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.บุรีรัมย์
  • 9.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ร้อยเอ็ด
  • 10.  แก้ไขข้อมูลประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.