จัดซื้อจัดจ้าง  

  • 1.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • 2.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
  • 3.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
  • 4.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 (อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน) โดยวิธีคัดเลือก
  • 5.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 6.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8(อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • 7.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 (อ.เมือง) (หลังเก่า อ.พุนพิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 8.  ประกาศราคากลาง โครงการย้ายอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (อำเภอเมือง) ไปอาคารที่ทำการตำรวจภูธร ภาค 8(หลังเก่าอำเภอพุนพิน)
  • 9.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ย้ายอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 (อ.เมือง) ไปอาคารที่ทำการ ภ.8 (หลังเก่า อ.พุนพิน)
  • 10.  ประกาศ พฐ.จว.ภูเก็ต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต (อาคารที่ำการใหม่ เลขที่ 102 ม. 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564