ภาพกิจกรรม

 
พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 นำข้าราชการในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
 
 

           วันที่ 29 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 นำข้าราชการในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564, ผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 ของ ศพฐ.8 โดยมี พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.8 และ พฐ.จว.ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าอาคาร ศพฐ.8 และ ห้องประชุม 1 ศพฐ.8