ภาพกิจกรรม

 
พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 ร่วมเฝ้าฟังการประชุม คณะทำงานแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ
 
 

          วันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 และ พ.ต.ท.อุกฤษณ์ ศรีนวลขาว รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.8 ร่วมเฝ้าฟังการประชุม คณะทำงานแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8