ภาพกิจกรรม

 
ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
 
 

          วันที่ 12 ก.ค. 2564 ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ให้ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้ได้ผลผลิตแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ ภายในศูนย์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน