ภาพกิจกรรม

 
พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 มอบเสื้อสีฟ้า เสื้อสัญลักษณ์ของ สพฐ.ตร.
 
 

          วันที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิงชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 ได้มอบเสื้อสีฟ้าจำนวน 500 ตัว ซึ่งเป็นเสื้อสัญลักษณ์ของ สพฐ.ตร. ให้กับตัวแทนกลุ่มงานต่าง ๆ ของ ศพฐ.8 เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ.ห้องทำงาน ผบก.ศพฐ.8