ภาพกิจกรรม

 
ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 จำนวน 52 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2
 
 

          วันที่ 6 ก.ค. ๒๕๖4 เวลา 10.00 น. โดยการการอำนวยการของ พล.ต.ต. วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.๘ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 และ พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 นำข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 จำนวน 52 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2 โรงพยาบาลพุนพิน อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี