ภาพกิจกรรม

 
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. และทำบุญอาคารที่ทำการ ศพฐ.๘(ชั่วคราว)
 
 

          วันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๔ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. ทาง ศพฐ.๘ โดย พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.๘, พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๘, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๘, นวท.(สบ ๔) หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๘ ได้ร่วมกันทำพิธีเพื่อรำลึกความเป็นมาของ สพฐ.ตร. โดยจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่า เข้าแถวรับฟังโอวาท สักการะศาลาพระพุทธรูป ศาลพระภูมิเจ้าที่ จัดให้มีการอ่านโอวาทของ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ตลอดทั้งฉายวิดีทัศน์ความเป็นมาของ สพฐ.ตร. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับชม และได้ถือฤกษ์ดีวันนี้นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป มาทำพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลในการขึ้นที่ทำการใหม่(ชั่วคราว) พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน หมายเหตุ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด