ภาพกิจกรรม

 
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
 
 

          ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 และ พฐ.จว.ในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณจุดให้บริการประชาชนและในอาคารที่ทำการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)