ภาพกิจกรรม

 
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
 
 

          วันที่ 10 เม.ย.2561 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.8 และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ณ อาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 สุราษฎร์ธาณี