ภาพกิจกรรม

 
การประเมินหน่วยตรวจเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานสากล หน่วยตรวจ ศพฐ.8 จาก คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ.
 
 

          วันที่ 11-12 ต.ค. 2560 พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก.ศพฐ.8 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การประเมินหน่วยตรวจเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานสากล หน่วยตรวจ ศพฐ.8 จาก คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ. นำโดย คุณสุทธิพงษ์ นาควิทยา หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และมี พ.ต.อ. สุรพล ใจเเสน นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.8, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.8. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี