กิจกรรม/ผลงาน  

 1.

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมน

วันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล(รุ่นที่ 22) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ. 8, ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ ของ ศพฐ.8 เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านระบบ Video Conferenceณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8 โดยมี พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
01/09/2564 16:16:42


 2.

 พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 ร่วมเฝ้าฟังการปร

วันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 และ พ.ต.ท.อุกฤษณ์ ศรีนวลขาว รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.8 ร่วมเฝ้าฟังการประชุม คณะทำงานแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8
16/08/2564 15:25:21


 3.

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ได้เข้าร่วมประชุมตรวจ

วันที่ 15 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ได้เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ, ติดตามการเร่งรัดดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์, งานตำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของ ภ.8 ในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
16/08/2564 15:23:13


 4.

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ได้มอบนโยบายให้ข้าราชก

วันที่ 13 ส.ค.2564 ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้ได้ผลผลิตแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจภายใน ศพฐ.8 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่านในครัวเรือน
13/08/2564 17:28:16


 5.

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ

วันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.ท.อุกฤษณ์ ศรีนวลขาว รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.8 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ, ติดตามการเร่งรัดดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์, งานตำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของ ภ.8 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8
13/08/2564 17:18:09


 6.

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 เป็นประธานการประชุมขั

วันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการทำงานของ ศพฐ.8 โดยมี พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 และ นวท.(สบ 4)กลุ่มงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.8 และ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัดร่วมประชุมผ่านระบบ video conference
13/08/2564 17:19:51


 7.

 ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดเศรษฐก

วันที่ 12 ก.ค. 2564 ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 ให้ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้ได้ผลผลิตแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ ภายในศูนย์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
13/07/2564 15:13:25


 8.

 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 มอบเสื้อสีฟ้า เสื้อสัญ

วันที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8, พ.ต.อ.หญิงชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 ได้มอบเสื้อสีฟ้าจำนวน 500 ตัว ซึ่งเป็นเสื้อสัญลักษณ์ของ สพฐ.ตร. ให้กับตัวแทนกลุ่มงานต่าง ๆ ของ ศพฐ.8 เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ.ห้องทำงาน ผบก.ศพฐ.8
09/07/2564 15:54:10


 9.

 ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 จำนวน 52 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-

วันที่ 6 ก.ค. ๒๕๖4 เวลา 10.00 น. โดยการการอำนวยการของ พล.ต.ต. วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.๘ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 และ พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ 5) ศพฐ.8 นำข้าราชการตำรวจ ศพฐ.8 จำนวน 52 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2 โรงพยาบาลพุนพิน อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
09/07/2564 15:17:47


 10.

 วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. และทำบุญอาคารที่ทำการ ศพฐ.๘(ชั่วคร

วันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๔ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. ทาง ศพฐ.๘ โดย พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผบก.ศพฐ.๘, พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๘, พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๘, นวท.(สบ ๔) หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๘ ได้ร่วมกันทำพิธีเพื่อรำลึกความเป็นมาของ สพฐ.ตร. โดยจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่า เข้าแถวรับฟังโอวาท สักการะศาลาพระพุทธรูป ศาลพระภูมิเจ้าที่ จัดให้มีการอ่านโอวาทของ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ตลอดทั้งฉายวิดีทัศน์ความเป็นมาของ สพฐ.ตร. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับชม และได้ถือฤกษ์ดีวันนี้นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป มาทำพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลในการขึ้นที่ทำการใหม่(ชั่วคราว) พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน หมายเหตุ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด
02/07/2564 10:03:46